HSYCO

Enkel kontruktion af teknisk komplekse løsninger

EN KOMPLET LØSNING TIL ALLE TYPER AUTOMATION AF BYGNINGER OG TEKNISKE ANLÆG

HSYCO er et grundsystem med en lang række egenskaber, der betyder at det valgfrit kan anvendes som CTS anlæg, SCADA system, HVAC system, eller som individuelt kontrol- og overvågningssystem, med brugersnitflader der kan vise betjenings web sider med vilkårligt blandet information, fra an lange liste af understøttede standarder og fabrikater af teknisk udstyr. Nedenfor ses nogle eksempler på områder HSYCO systemet kan anvendes til, men det er iøvrigt kun fantasien der sætter en grænse:

Anvendelsesområder

 • Belysning & EL automation
 • Varme & kølesystemer
 • Videoovervågning
 • Miljøsikkerhed og brandsikring
 • Tyverialarm og adgangskontrol
 • Energi- og ressourceforbrug
 • Sensormåling og relækontrol
 • VoIP-telefoni
 • Multi-room musik og hjemmeunderholdning
 • IoT enheder
 • Lokaliseringstjenester
 • Tekst til tale
 • og meget mere.

WEBBASERET GRAFISK BRUGERFLADE
HSYCO gør det muligt at opnå både lokal og fjernbetjent adgang og kontrol med systemet fra enhver LAN eller internet opkoblet bejeningsenhed med moderne browser. Dette skyldes at HSYCO altid benytter browserbaseret betjening af alle dele af systemet. Dermed kan HSYCO betjenes med alle typer PC, tablets, smartphones, smart-TV uanset styresystem, f.eks. Windows, Mac, Linux, iOS, Android osv. En App til IOS-enheder, kompatibel med Apple Watch, er også tilgængelig. HSYCO's fjernadgang er nem, hurtig og sikker. 

PÅLIDELIG, HURTIG OG ENKEL
HSYCO er mere end traditionel web browser betjening. Den grafiske brugersnitflade er intuitiv og altid ekstremt betjeningsvenligt opbygget. Også selvom det der ses og betjenes kan være ganske komplekst. Alle de delsystemer der indgår i en totalløsning kan vises i web sider der blander de forskellige teknologier, men dog stadig fremstår og betjenes som om alt kommer fra samme fabrikat. Alle understøttede delsystemer tilgåes via producenternes godkente protokoller og der kræves derfor aldrig installation af 3. parts gateways på delsystemerne for at udveksle information. 

KAN ALTID TILPASSES
HSYCO standard interface er tænkt til bærbare enheder, men det er let at tilpasse til andre typer enheder der måtte ønskes anvendt til betjening. HSYCO understøtter skærmrotation og resizing af grænsefladen, når orienteringen ændres. Tekst og grafik af betjeningssiderne, kan gøres personlige og tilpasset til et bestemt layout der måtte ønskes til en aktuel installation. Sprog teksttabeller gør det enkelt at tilpasse HSYCO interfaces til andre sprog. 

BYG EGNE LØSNINGER - DET GJORDE VI
HSYCO leveres som standard med et avanceret og intuitivt web udviklingsværktøj. Med dette kan man bygge egne løsninger, der udnytter alle de delsystemer der har forbindelse til HSYCO systemet. Algoritmer der supplerer de indsamlede data kan programmeres i Java, Javascript, eller EVENT, der er HSYCO eget superenkle script sprog. 

Team Mobbis har i samarbejde med HSYCO udviklet en løsning vi kalder Alarms Manager. Oprindeligt var løsningen tænkt til demonstration af nogle af de muligheder man kan benytte ved HSYCO programudvikling. I Alarms Manager har vi lavet en åben arkitektur hvor alle data, digitale såvel som analoge, uanset hvilket fabrikat de enheder har der leverer data, kan benyttes. Og vi blander alt dette med mulighed for at se levende billeder og lave optagelser fra tilsluttede videokameraer. Alarmer udsendes ved overskridelser der konfigureres direkte i Alarms Manager i stedet for i data produkterne og der medfølger mulighed for at vælge mellem flere niveauer af vagtplaner og understøttelse af tovejs kommunikation til vagtgrupper fra enhver brugers mobiltelefon. Vi er åbenbart endt op med et interessant produkt, da vi efterhånden har leveret Alarms Manager som standardprodukt til et stort antal større og mindre virksomheder. 

Den tiltagende anvendelse af avancerede udviklingsværktøjer har helt klart nedsat udviklingstiden ved de fleste systemer til teknisk overvågning og kontrol. HSYCO benytter et integreret web baseret configurations og diagnosticeringscenter, HSYCO Manager. Al konfigurering og programmering af funktioner i HSYCO foregår med browser.

HSYCO MANAGER ER SYSTEMETS WEB BASEREDE KONFIGURATOR

HSYCO Manager indeholder et komplet sæt af hjælpeværktøjer:

 • Settings Indeholder indstillinger for samtlige delsystemer
 • Admin Til konfiguration af brugere, system passwords, netværksindstillinger og system ur
 • Project Editor Et enkelt integreret web udviklingsværktøj til oprettelse og vedligeholdelse af udviklede brugerinterfaces. Symboler der repræsenter de enkelte elementer "trækkes" til den ønskede position på det valgte layout
 • File Manager Tilbyder en enkelt metode til upload af billeder grafisk, ikoner, program kode og andre filer der er tilknyttet et projekt
 • Log Viewer Et kraftfuldt debugging og diagnosticeringsværktøj der på forskellige valgfri niveauer kan fremvise status på alle dele af systemet, inklusive alle delsystemer
 • Status Browser Overblik over status og eventuelle fejl på alle dele af systemet, samt alle delsystemer
 • System Monitor Status på systemet og driftskontrol af de anvendte delsystemer
 • Wiring Editor Et fantastisk konfigurationsværktøj der enkelt og intuitivt kan genneføre logiske forbindelser mellem elementer fra til tilknyttede delsystemer uanset fabrikat
 • Modbus Utility Værktøj der gør det enkelt at klargøre Modbus enheder der er forbundet til HSYCO
 • KNX Utility Værktøj der simplificerer integrationen af alle elementer af en KNX installation
 • BACnet Utility Gennemfører søgning og auto discovery af alle tilknyttede BACnet/IP enheder (og deres data) der er tilgængelige i netværket
 • LoRaWAN Utility, konfigurationsværktøj til LoRaWAN I/O server og overvågning af tilsluttede LoRaWAN Gateways og enheder
 • Heos Utility Konfigurationsværktøj og grafisk interface til styring af et komplet HEOS baseret system

ENKEL, HURTIG OG SIKKER REMOTE ADGANG

Muligheden for at tilgå moderne automationssystemer udefra med bærbart udstyr opfattes i dag som en selvfølge. Visse systemer stiller cloudbaserede interfaces til rådeighed, men er det klogt at lægge data ud til en leverandør, eller at overlade information til virksomheder, hvis sikkerhedniveau man ikke selv har indflydelse på? HSYCO er et system der integrerer interne tekniske installationer og dette overordnede system, skal naturligvis også befinde sig i virksomhedens eget sikre miljø. Når HSYCO tilgås udefra vil dataforbindelsen altid være krypteret, uanset om man anvender et indkøbt certifikat eller benytter det indbyggede certifikat. På et lavere niveau, benytter HSYCO ekstra lange nøgler når der overføres data mellem HSYCO og delsystemerne. Bruger logon består af to-trins koder.

TAL MED HSYCO GENNEM TEXT-TO-SPEACH OG VOICE-OVER-IP

HSYCO kan udsende oplysninger om tilstande og kontrollere systemer via e-mail, Telegram notifikationer, SMS-beskeder, DMTF toner og, ikke mindst, via HSYCO's kraftfulde Text-to-Speech funktionalitet. HSYCO kan både sende og modtage SMS-beskeder. Det er derfor i stand til ikke kun at  videresende af alarm notifikationer, men kan også modtage SMS meddelelser og aktivere begivenheder og scenarie.. HSYCO's SMS funktion kan også udnyttes til at modtage en komplet statusrapport om de kontrollerede systemer, selv i tilfælde af svigt af internetforbindelsen. HSYCO kan replikere IVR (interactive voice response) funktioner på indgående og udgående opkald, enten for at videregive beskeder med tekst til tale og kontekst baserede funktionaliteter eller til interaktiv kontrol af et integreret system eller et tilsluttet delsystem.

HSYCO tilbyder også komplet integration med standard SIP-telefoni systemer, der dermed kan udnyttes som kontrolterminaler for tilsluttede delsystemer. VoIp-telefoner kan også være et meget praktisk medie til distribution af enten tekst eller stemme meddelelser. Endelig kan live billeder fra overvågningskameraer eller VoIP intercom anlæg blive vist på understøttede VoIP telefoners display. 

HSYCO's text-to-speech funktionalitet tilføjer en fleksibel og brugervenlig mulighed for at udvikle applikationer, der er helt originale og nyskabende til kontrol af sikkerhed, komfort og underholdning. HSYCO kan udsende multisprog, text-to-speech beskeder eller pre-optagede lydfiler til understøttede VoIP telefoner og f.eks. udstyr til offentlige bekendtgørelser. Meddelelser kan sendes til enkele enheder eller udsendes til en gruppe.På den måde kan HSYCO udsende meddelelser eller alarmer til udvalgte modtagere via allerede eksisterende anlæg. Audio line-out fra en HSYCO server kan desuden bruges som input til en audio forstærker, en multi-room  lydsystem eller et dedikeret netværk til onlinemeddelelser. Endelig kan lydsignalet sendes til enhver PC eller Mac browser, der understøtter denne funktion, for, f.eks. at tiltrække overvågningspersonale opmærksomhed i tilfælde af en trussel mod sikkerheden.

Komplet VoIP og Intercom funktioner kan opnås med HSYCO VoIP Touch enheden fra HSYCO. Enheden fungerer som en traditionel HSYCO kontrolenhed, blot her kombineret med en trykfølsom skærm. Det betyder at VoIP og Intercom funktioner kan integreres med samtlige af de delsystemer der iøvrigt er implementeret i systemet. Det betyder også at alle funktioner i systemet samtidigt kan fjernbetjenes med browser fra PC, tablet og smartphone i lighed meden installation på enhver anden HSYCO kontrolenhed.Af hensyn til energiforbruget på enheden, kan den indstilles til automatisk at gå fra sleep mode til at tænde, f.eks. hvis nogen nærmer sig enheden.

HSYCO VOIP TOUCH

Komplet VoIP og Intercom funktioner kan opnås med HSYCO VoIP Touch enheden fra HSYCO. Enheden fungerer som en traditionel HSYCO kontrolenhed, blot her kombineret med en trykfølsom skærm. Det betyder at VoIP og Intercom funktioner kan integreres med samtlige af de delsystemer der iøvrigt er implementeret i systemet. Det betyder også at alle funktioner i systemet samtidigt kan fjernbetjenes med browser fra PC, tablet og smartphone i lighed meden installation på enhver anden HSYCO kontrolenhed. 

Af hensyn til energiforbruget på enheden, kan den indstilles til automatisk at gå fra sleep mode til at tænde, f.eks. hvis nogen nærmer sig enheden.

HSYCO APP OG APPLE WATCH UNDERSØTTELSE

HSYCO App til Apple produkter kan hentes i App Store. App'en understøtter iPhone, iPad, iPod og endda Apple Watch.

Flere HSYCO kontrolenheder kan betjenes fra samme App, hvilket betyder at det er muligt at betjene f.eks. flere bygninger fra samme enhed. HSYCO understøtter skærm rotation og den såkaldte "Kiosk" indstilling. Ved at benytte funktionen Voice Over, der findes på alle iOS enheder, er det muligt at fremstille kontrolsider der kan betjenes af svagtseende. Når der klikkes på en tekst eller et ikon, vil enheden udtale navnet på funktionen.  Endnu et klik vil herefter aktivere funktionen. 

På den måde kan selv svagtseende kontrollere lys, temperatur, tyverisikring, musikanlæg og andre automatiserede funktioner.

VoIP GENERELT

HSYCO kan som tidligere beskrevet forbindes med VoIP-telefoni systemer. Denne integration kan føre til mange typer applikationer:

 • Telefoner kan f.eks. konfigureres til at styre lys- og automationssystemer
 • fra telefonens tastatur
 • Telefoner kan bruges til at interagere med VoIP-intercom-systemet. Scenarier kan konfigureres til routing af opkald til forskellige telefoner afhængigt af dato / klokkeslæt. Flere portsystemer kan styres forskelligt og en specifik logik kan defineres om nødvendigt for hver enkelt af dem
 • På Snom IP-telefoner med display kan HSYCO præsentere overvågningskameraer og IP intercoms billeder permanent eller ved ​​f.eks. en bevægelse eller et indgående opkald fra en ekstern intercom station
 • Højkvalitets, multisprogede tekst-til-tale-beskeder eller forudindspillede lydfiler kan sendes til en bestemt telefon eller udsendes til en gruppe af telefoner
 • Push tekstbeskeder kan vises på telefonens display, selv når de er i standby-tilstand

HSYCO registrerer i realtid enhver aktivitet på telefonsystemet og kan udløse handlinger baseret på brugerdefineret konfiguration. For eksempel kan HSYCO let konfigureres, så opkald til dedikeret lokalnummer vil tænde eller slukke for lysene i det rum, hvor telefonen der ringes til er placeret. Takket været HSYCO bliver en almindelig telefon til et kontroltastatur til hjemme- eller automationssystemer. HSYCO kan implementere IVR (interaktive stemme respons) funktioner ved indgående og udgående opkald. F.eks. kan forskellige tekst-til-tale-meddelelser  associeres med forskellige lokalnumre. Når en VoIP standard SIP server er installeret, kan HSYCO ringe til predefinerede numre, der giver detaljerede oplysninger om systemstatus eller alarmer. 

Takket være VoIP TOUCH fra HSYCO kan alle VoIP-telefoni- og intercomfunktioner integreres med andre delsystemer og dennes indbyggede højttaler og mikrofon. VoIP TOUCH fra HSYCO er en elegant og stabil løsning, der er tilgængelig i forskellige versioner, kapacitive og resistive, klar til at tilpasse sig forskellige installationsmiljøer.

SAMMENSÆT HSYCO MED ET KÆMPE UDVALG AF DELSYSTEMER

SCENARIER

Et scenarie er en kombination af indstillinger, som f.eks. rumtemperatur, belysning og andre delsystemer der arbejder sammen om at skabe en overordnet oplevelse... en oplevelse der vel at mærke er skræddersyet til brugernes krav. HSYCO eliminerer de besværligheder der er, ved at integrere forskellige delsystemer der kommer med forskelle i standarder eller protokoller, ved at tillade at disse forskellige systemer kan fungere sammen på samme måde som hvis det havde været samme system.  

F.eks. vil en bevægelsessensor fra tyverialarmen kunne tændre lyset via KNX installationen. Eller en enkelt temperatursensor, der ved en overskridelse styrer et helt klimasystem. Det er endda på en enkel måde muligt at lade en enkelt hændelse starte et helt scenarie af aktiviteter, f.eks. låsning af en dør kan automatisk låser alle andre døre, slukker alt lys, skruer ned for varmen osv. Alle funktioner kan gøres afhængige af årstid, eller tidspunkt på døgnet, eller igangsættes i regnvejr, blot for at komme med nogle idéer.

BUS BASEREDE SYSTEMER

HSYCO understøtter generelle automatiseringsprotokoller som f.eks. KNX, specialiserede standarder som BACnet og industristandarder som Modbus. En samlet oversigt findes under fanebladet "BROCHURER". HSYCO har den uovertrufne evne at systemet kan arbejde og samarbejde mellem alle de forskellige BUS baserede delsystemer på samme tid i samme installation. Og ikke nok med det. De enkelte målepunkter fra ethvert af de understøttede delsystemer kan vises og betjenes fra ét enkelt skærmbillede der tilsammen giver det samlede overblik af en lokation, eller en hel installation. Integrationen er ikke foretaget af gateways der tilsluttes delsystemerne, men er direkte implementeret i HSYCO systemet.

AUTOMATISERING AF LYS

Udover understøttelse af standarder som KNX, kan HSYCO også styre enkelstående lyskilder og lysgrupper med anvendelse af RGB og DALI lyssystemer. Selv enkle forbrugerløsninger som Philips Hue kan styres og disse kan endda indgå som et delelement i et større system. En enkelt web side på en smartphone, kan sagtens indeholde lysstyringsfunktioner der stammer fra flere forskellige teknologier på samme betjeningsbillede. Andre automatiseringsfunktioner kan enkelt etableres som f.eks. hvis lyset tændes et bestemt sted, startes en kameraoptagelse automatisk i 20 sekunder.

DMX KONTROL

DMX512 er en kommunikationsprotokol til scenografisk lys og specielle lys effekter. Det blivere mere og mere udbredt også til RGB farvekontrol med f.eks. LED lys. HSYCO tilbuder en enkelt brugerfunktion med skydeknapper der hver viser procentfordelingen af hver farve i farvestyringen samt, en skydeknap til samlet at justere lysstyrken af den samlede farveblanding. 

HSYCO kan arbejde med flere sideløbende DMX BUS kanaler og styre et stort antal enheder ved at benytte DMX/IP interfaces, eller med en direkte forbindelse til DMX systemet. HSYCO understøtter DMX Merge funktion hvor HSYCO arbejder parallelt med DMX systemet og kan tage over når det er nødvendigt.

DALI KONTROL

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) er en standard indenfor styring af lyssystemer. HSYCO integrerer med DALI enheder vha. Tridonic controllere, eller gennem standard BUS systemer som f.eks. KNX. 

DALI lys kan betjenes sammen med andre lyskilder via samme brugersnitflade og kan kombineres og indbydes blive styret efter ønske.

PHILIPS HUE

Philips Hue er et flerfarvet lyssystem af trådløse pærer der kan fjernbetjenes fra f.eks. smartphones. Understøttelsen af denne standard i HSYCO betyder at disse prisøkonomiske lyskilder, kan integreres med alle de øvrige professionelle systemer der understøttes af HSYCO.

LAD KREATIVITETEN BESTEMME SYSTEMETS OPBYGNING

HSYCOs evne til at koordinere forskellige fabrikaters systemer giver mulighed for at skabe avancerede scenografiske effekter. Forskellige kombinationer af lys, automatisering, HVAC-indstillinger, lyd- og videoenheder, tekst-til-tale og duftkontrol bliver byggestenene for sofistikerede, innovative og fuldt tilpassede effekter i både bolig- og virksomhedsmiljøer. Scenarier kan aktiveres eller modificeres manuelt efterfulgt af en tidsbestemt sekvens, eller ved detektering af en hændelse, lokalt eller fra en fjerntliggende lokation. Det store udbud af delsystemer der understøttes af HSYCO, giver brugerne mulighed for at identificere de mest hensigtsmæssige løsninger, både i situationer hvor budgettet er stramt og til mere sofistikerede kontruktioner.

TEMPERATUR KONTROL

HSYCO sørger for kontrol og overvågning af HVAC-enheder. Det store antal og forskellige systemer, der understøttes, gør det muligt for designere, arkitekter og ingeniører at vælge og implementere den mest hensigtsmæssige løsning for hvert projekt, med den ekstra fordel, at man kan udnytte systemets interoperabilitet og koordineringsevne for at opnå større effektivitet, pålidelighed og komfort. HSYCO er kontrueret til at optimere brugen af ​​hver enhed for at øge komforten, samtidig med at driftsomkostningerne for hele HVAC-systemet reduceres. HSYCO bliver derfor et nøglehåndteringsværktøj til enhver bygningsansvarlig.
 
HSYCO er i stand til at kontrollere den generelle tidsplan for driften af ​​hele varme- og kølesystemet og enhver undtagelse der måtte kræves. Om nødvendigt kan konfigurationsindstillingerne for hver temperaturzone ændres både lokalt eller eksternt. Driftsparametrene og temperatur, luftfugtighed og CO2-værdier kan præsenteres grafisk, både lokalt og fra fjernadgang, på en enkel og intuitiv måde. Dataene kan bruges til at starte yderligere aktiviteter eller til at skabe scenarier, der forenkler betjeningen og følger energibesparende strategier. Endelig kan alle lagrede data eksporteres i .csv format til yderligere analyse, hvilket er afgørende ved ønske om reduktionen af ​​energiforbruget, samt for kontrol af de samlede energiomkostninger. HSYCO integrerer VRF / VRV temperaturstyringssystemer fra førende producenter og førende teknologier til temperaturregulering og aircondition. BACnet-protokollen, som er en etableret og udbredt standard til styring af HVAC-systemer, understøttes også. Infrarød kontrol kan bruges til at styre klimaanlæg i små installationer.
 
Generelt vil installationen af ​​et system som HSYCO føre til en mere effektiv anvendelse af en bygnings energiressourcer. Dette gælder selv simple opgaver som f.eks. styring af ​​forskellige varmezoner, lukningen af skodder når man forlader bygningen, eller automatisk styring af persienner og markiser i løbet af sommeren, små ting der tilsammen kan generere betydelige og målbare reduktioner i energiforbruget. HSYCO udfører og implementerer disse funktioner på en simpel måde, men gør det også muligt at definere mere sofistikerede kontrol- og styringslogik.

LUFTKVALITETSSTYRING

Ved konstant at forbedre isolering af bygninger, medfører moderne konstruktionsteknikker et stigende krav til konstant luftkvalitetskontrol af indendørsmiljøet. HSYCO tillader integreret styring af de forskellige komponenter i HVAC-systemerne for at sikre optimal miljøkomfort, samtidig med at effektive driftsforhold opretholdes. HSYCO integrerer et stort udvalg af temperatur-, fugtigheds- og CO2-prober, udover specialiserede gasfølere. På den måde kan designerne vælge den mest hensigtsmæssige løsning til de specifikke krav i hvert unikt miljø. HSYCO kan også programmeres til at sende alarmmeddelelser, når driftsparametrene eller sensorernes aflæsninger er uden for deres forudindstillede intervaller. Alle temperaturværdier samt de samlede miljødata kan præsenteres i grafisk form og data kan eksporteres som standard datafiler, til brug for viderebehandling. 

TIDSSTYRING OG ALARMERING

HSYCO er velegnet til applikationer der benytter avanceret tidsstyring. HSYCO tilbyder en meget enkel brugergrænseflade til alarmer og timere til f.eks. vandingsanlæg eller til at tænde eller slukke for elektriske apparater. Hver alarm og timer status vises på en fælles oversigtsside. hvorfra det muligt at enten aktivere eller deaktivere individuelle alarmer og timere samt udarbejde ugentlige, periodiske eller årlige planer. Opsætningen af ​​timere kan desuden omfatte aktivering af scenarier. Når et bestemt alarm slukker, er det muligt at tænde lys, afspille musik fra højttalere, deaktivere indbrudssystemet, åbne skodder, ændre varme- og køleindstillingerne og aktivere valgte elektriske apparater.
 
HSYCO er i stand til direkte at kontrollere vandingssystemer, uden at der er behov for ekstern styreenhed. Varigheden og hyppigheden af ​​vandingscyklusserne er angivet i en generel kalender og gentages automatisk på et årligt grundlag. Denne kalender kan ikke desto mindre stadig ændres. Oplysninger, der er relevante for styringen af ​​vandingssystemet, som f.eks. Lokale vejrforhold, herunder regn- og vindforhold, kan downloades direkte fra en vejrstation på internettet eller fra andre side på internettet med vejrudsigter og eliminerer derfor installations- og vedligeholdelsesomkostningerne for regensensorer. HSYCO kan også styre brugen af ​​forskellige vandkilder, der skifter mellem brug af ​​brønde eller cisterner afhængigt af vandstanden eller i henhold til en foruddefineret tidsplan.

HSYCO indeholder sofistikeret planlægningsfunktionalitet til professionelle og komplekse installationer. Konfigurationen og styringen af alle planskemaer sker via en klar og enkel webside. Årlige eller sæsonbestemte kalendere kan defineres. En liste over undtagelser kan oprettes uden at skulle ændre den generelle opsætning af systemet. Det er muligt at tildele forskellige prioritetsgrader til hver kalender. Aktiveringen af hvert planskema kan knyttes til forekomsten af en speciel begivenhed i filsystemerne. For eksempel kan det være at undlade at slukke lyset, hvis der opdages en tilstedeværelse. Når en planlagt funktionalitet ikke kan aktiveres, kan HSYCO konfigureres til at sende en advarselsmeddelelse via e-mail, SMS  eller Telegram notifikation sammen med en stemmemeddelelse via højttalereer  der er tilsluttet overvågningskameraerne og via VoIP-telefonerne. Hvert planskema kan fungere i en positiv logik (aktivering), negativ logik (deaktivering) eller med bestemte intervaller

PLANSTYRING
FORBRUGSMÅLING OG BESPARELSER

Styring af  energiressourcer i bygninger er et stigende krav og bliver i fremtiden obligatorisk til overholdelse af miljøbestemmelserne. Takket være dets fleksibilitet og den høje grad af integration af delsystemerne er HSYCO det ideelle redskab til at give et komplet oversigt over alle energiforbrugsdata i en bygning. Faktisk er HSYCO ikke kun i stand til at interface til et stort udvalg af sensorer af forskellige typer og priser, HSYCO kan også kommunikere direkte med mange sensorkontrolenheder og her hente oplysninger om energiforbruget.
 
HSYCO viser energiforbrug og brugsdata i simple grafiske layouts. For eksempel kan en en enkelt webside vise elforbrug og den samlede tid for tændt lys i hvert område af bygningen. Realtidsdata sammenlignes med data fra den foregående time, dag, måned eller år for at give et klart billede af mønstret af energiforbrug over tid. Alle aflæsninger er repræsenteret både med tal og grafisk og kan eksporteres til datafiler for at blive yderligere analyseret. Forbrugsdata værdier kan bruges til at skabe scenarier til at spare energi. Dette kan f.eks. være at regulere lysstyrken på baggrund af udendørs lyset, kun at tænde udvalgte lysgrupper og sætte det laveste niveu på lysdæmpere, når de forudgående forbrugsgrænser overskrides. 

HSYCO understøtter fuldt ud Modbus TCP Client / Server og Modbus RTU protokollerne. På grund af dette kan HSYCO fungere som et kraftfuldt og fleksibelt værktøj til grænsefladen mellem PLC-baserede systemer, specialiserede sensorer og maskinkontrolgrænseflader. Alle HSYCO systemer kan konfigureres på en hierarkisk måde. Det er derfor muligt at udnytte små lokale servere til perifere steder eller uovervågede faciliteter for at indsamle og huske sensorværdier og sende dem til en central server. 

Endelig muliggør planlægningsfunktionaliteten indlejret i HSYCO en meget ny kontrol af driftsparametrene og driftstiderne for alle systemer, der kræver energi i en bygning, og optimerer derfor de samlede driftsomkostninger.

Bland de ønskede sikkerhedssystemer med andre delsystemer

OVERVÅGNING OG SIKRING

VIDEOOVERVÅGNING

HSYCO understøtter en række fabrikater af moderne netværksbaserede digitale videokameraer til at levere live og optagede billeder, fra alle kameraer der er installeret i en bygning. Alle nøglefunktionerne i et komplet videoovervågningssystem er en integreret del af HSYCO. Dette suppleret med de ekstra fordele og fleksibilitet der er i et fuldt integreret system. Den HSYCO baserede brugergrænseflade giver nem og øjeblikkelig adgang til både levende billeder og optagelser. Interfacet er meget konfigurerbart, meget effektivt og nemt at bruge fra enhver enhed, der kører en webbrowser, såsom pc'er, smartphones, tablets, iPhone, iPod touch og iPad. Video streaming er optimeret til høj ydeevne, selvom de er tilsluttet via et mobilnetværk.
 
Videooptagelser kan udløses af kameraopdagede bevægelseshændelser såvel som ved en hvilken som helst anden hændelse i de tilsluttede systemer, herunder tyverisikring, brand / gasdetektering og adgangskontrolsystemer eller dørlåse. Optagelser gemmes i en logfil, der er arrangeret kronologisk, hvor de let kan gennemses ved hjælp af en pull down-liste på videoovervågningssiden. HSYCO kan automatisk sende e-mails med live eller optaget videosekvenser. HSYCO understøtter PTZ videokameraer (dvs. med Pan - Tilt - Zoom funktionalitet). Styringen af ​​orientering, zoom og fokus kan udføres smidigt ved at klikke på predefinerede områder inden for kameraets billede. PTZ-kameraer forudindstillede stillinger kan også styres. Forskellige kombinationer af videokameraer, også selvom de er installeret på flere steder, kan vises ii samme matrix sider (grids). HSYCO kan også vise kameraets billeder på Snom VoIP-telefonens displays. For at overholde reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger kan HSYCO konfigureres til automatisk at slette alle indspillede videoer efter en forudbestemt tid, hvilket kan være forskellig for hvert kamera.
     
Optagelsesfunktionen kan deaktiveres for et eller flere videokameraer. Brugere kan få adgang til kameraernes billeder i henhold til deres specifikke profil, f.eks.: Adgang kan helt eller delvist begrænses. Takket være funktionen til tekst-til-tale kan HSYCO rute information og alarmmeddelelser gennem kameraets mikrofoner. Disse funktioner øger sikkerhed og komfort, mens de er lette at bruge, så selv handicappede eller ældre enkeltpersoner opnår større selvstændighed. Endelig kan HSYCO integreres med videoanalyseprogrammerne indlejret i nogle IP-kameraer. Dette gør det muligt at udnytte de samme kameraer, der benyttes til overvågning, til at også tjene andre funktioner som persontæller, nummerpladelæsning mv.

TYVERISIKRING

HSYCO integrerer flere typer tyverisikringsanlæg, læser og viser status for anlægget og alarmerer i realtid, både lokalt og eksternt til vagtplan-oprettede alarmmodtagere. Den komplette historik af begivenheder gemmes permanent i HSYCO logfilen. Disse logfiler kan også vises på web oversigten. Indbrudssystemet kan aktiveres og deaktiveres af autoriserede brugere eller automatisk ved et beskyttet sikkerhedsscenarie. Brugergrænsefladen kan tilpasses til at replikere grafikken i systemets kontroltastaturer. Det er også muligt at visualisere alle individuelle sensorer og vise dem i forskellige farver afhængigt af deres aktuelle status. Integrationen med tyverisikringsanlæggene sker gennem de kommunikationsprotokoller, der er direkte leveret af producenterne, og dermed garanterer sikkerheden og krypteringen af ​​data. Takket være dette, er installation af ​​tredjeparts gateways ikke nødvendig. Integrationen er komplet, fleksibel og sikker. I større installationer kan HSYCO integrere og styre flere tyverisikringssystemer samtidigt, selv fra forskellige producenter, hvilket skaber en kraftfuld og sofistikeret kontrolgrænseflade.
 
Takket være tekst-til-tale-funktionaliteten i HSYCO, kan talevarselmeddelelser udsendes via højttalersystemet, via højttalere på Axis digitale kameraer eller sendes til Snom VoIP-telefoner. Endelig kan IVR-funktioner (Interactive Voice Response) til indgående og udgående opkald overføres og videresendes med telefonopkald og tekst-til-tale-funktioner.

BRANDSIKRING

HSYCO integrerer med brandsikringssystemer fra førende producenter, og understøtter også standardprotokoller som Modbus. Det komplette systemkontrolpanel kan replikeres på HSYCO grænsefladen. Status for alle sensorer og alarmer kan vises i et samlet billede på et grafisk kort kombineret med information fra andre sikkerhedssystemer som f.eks. tyverisikring, adgangskontrol, videoovervågning, lokalisering og gas- og vandlækage detektion. Takket være HSYCO er det muligt at skabe integrerede scenarier, der øger sikkerheden i en bygning. F.eks. i tilfælde af en brandalarm, kan klimaanlægget lukkes, alarmmeddelelser kan sendes til alle telefoner i det truede område, og adgangskontrolportene kan abnes for at lette evakueringen. Takket være sin evne til samtidig at samarbejde med flere brandsikringssystemer, er HSYCO også det ideelle overvågningsværktøj til komplekse projekter, selv hvis udstyret kommer fra forskellige producenter.
 
En samlet visning af status for tyverisikrings-, brandsikrings- og adgangskontrolsystemerne, præsenteret sammen med overvågningskamerabilleder på samme web billede, giver et helt unikt overblik over situationen.

Pas på dine aktiver og bestem hvem du lukker ind

PLACERINGSTJENESTER

Real-time-lokaliseringssystemer kan identificere personer og genstande og bestemme deres position inden for og uden for en bygning eller et fordefineret område, selv i store anlæg hvor GPS-baserede teknologier ikke er anvendelige. HSYCO samarbejder med Ekahau der leverer RTLS (Real Time Location Services) stedbestemmelsessystemer baseret på WiFi teknologi.
 
I lighed med med øvrige HSYCO styrede delsystemer, kan HSYCO også med dette system modtage og genbruge denne type information med de andre delsystemer. Dermed vil HSYCO kunne åbne en port automatisk når en bestemt person nærmer sig, eller tænde lys, låse døre op, skrue op eller ned for temperatur osv. I HSYCO kan der skabes et oversigtsbillede over en, eller flere bygninger og lokaler, eller der kan lægges et områdekort ind som overlay, hvor markeringer af de enkelte personers, eller genstandes placering vises i realtid. Mange traditionelle stedbestemmelsessystemer kræver dedikeret og dyr infrastruktur. RTLS-løsningen leveret af HSYCO og Ekahau udnytter eksisterende standard WiFi netværk for at opnå en fin præcision, hvilket minimerer installation og vedligeholdelsesomkostninger for hardware.

ADGANGSKONTROL

Real-time-lokaliseringssystemer kan identificere personer og genstande og bestemme deres position inden for og uden for en bygning eller et fordefineret område, selv i store anlæg hvor GPS-baserede teknologier ikke er anvendelige. HSYCO samarbejder med Ekahau der leverer RTLS (Real Time Location Services) stedbestemmelsessystemer baseret på WiFi teknologi.
 
I lighed med med øvrige HSYCO styrede delsystemer, kan HSYCO også med dette system modtage og genbruge denne type information med de andre delsystemer. Dermed vil HSYCO kunne åbne en port automatisk når en bestemt person nærmer sig, eller tænde lys, låse døre op, skrue op eller ned for temperatur osv. I HSYCO kan der skabes et oversigtsbillede over en, eller flere bygninger og lokaler, eller der kan lægges et områdekort ind som overlay, hvor markeringer af de enkelte personers, eller genstandes placering vises i realtid. Mange traditionelle stedbestemmelsessystemer kræver dedikeret og dyr infrastruktur. RTLS-løsningen leveret af HSYCO og Ekahau udnytter eksisterende standard WiFi netværk for at opnå en fin præcision, hvilket minimerer installation og vedligeholdelsesomkostninger for hardware.

ADGANGSKONTROL

HSYCO giver mulighed for at implementere komplekse sikkerhedssystemer, da det kan kombinere funktionaliteterne ved den bedste tyverisikring, adgangskontrol, lokalisering, videoovervågning, fejlfinding, gas- og vandlækage detektion, der kan integreres deres med netværk, telefoni og andre delsystemer. Når en bevægelsessensor fra indbrudsalarmsystemet, f.eks. registrerer en tilstedeværelse i et rum, kan kommandoer afvikles for at tænde lys og samtidig aktivere overvågningskameraernes optagelser. Vinduer og skodder kan lukkes automatisk, i en anden instans, hvis de ydre sikkerhedsgrænser er brudt.

Sample Headline

FUNKTIONER

Takket være sin evne til dataudveksling med et stort antal forskellige delsystemer er HSYCO det perfekte værktøj til at indsamle operationelle data og til at fildele. Alle data gemmes i HSYCO databasen og sikkerhedskopieres automatisk. De kan eksporteres manuelt eller automatisk til .csv filer eller sendes via JDBC til en relationsdatabase. Data kan specificeres for eksportfunktionen. Data rapportering er fuldstændigt tilpasselig med hensyn til størrelse, baggrund, vinduesammensætning og overførselshyppighed. Alle sider er dynamisk vedligeholdt og kan præsenteres enten på webgrænsefladen eller sendes til en videoskærm. HSYCO grænsefladen til indholdspræsentation kan også indeholde et udvalg af grafiske elementer, videokamerafeeds, delsystem data, billeder og tekst. Alle data præsentationssider i HSYCO kan konfigureres og opdateres online, både lokalt og fra fjernadgang.

HSYCO DATA LOGGER indeholder mange nyttige værktøjer til data præsentation og analyse:

Nogle eksempler:

HSYCO OG INTERNET OF THINGS

Udnyt al det nye i dit eget lukkede Internet of Things

HSYCO OG VI I TEAM MOBBIS SOM HSYCO's REPRÆSENTANT I SKANDINAVIEN, HOLDER KONSTANT ØJE MED NYE TEKNOLOGIER DER KAN GIVE HSYCO NYTTIGE MULIGHEDER DER KAN BENYTTES PROFESSIONELT. ER DER KUNDER DER EFTERSPØRGER SPECIELLE TILSLUTNINGSMULIGHEDER, SÅ SPØRG OM VI KAN TILFØJE DET TIL HSYCO. DER ER STOR SANDSYNLIGHED FOR AT VI KAN - OG DET ER SIKKERT BILLIGERE END DU TROR.

Vi skriver alle steder at HSYCO ikke er Internet of Things. Det er delvist rigtigt, selvom vi gør mange af de samme ting som IoT løsningerne gør. Det ligger typisk i begrebet IoT, at data indhentes af en cloud server som som ofte drives af sensorproducenten. Selvom cloud løsningen drives af en kommunikationsudbyder, betyder det stadig at indsamlingen af dine data administreres af en anden virksomhed end din.
HSYCO installeres altid i éns egen virksomheds eget sikre miljø, med fuld kontrol over alle data. HSYCO understøtter flere af de standarder der benyttes i IoT miljøer. Det gør vi ved at benytte de protokoller som cloud serverne benytter. HSYCO's arkitektur giver mulighed for hurtig og effektiv integration med de nye teknologiske platforme inden for Internet of Things (IoT) og det industrielle Internet of Things (IIoT). I mange tilfælde overtager vi derfor den rolle som både den gateway der sender IoT data ud i skyen, og den rolle som cloud systemet tilbyder. Det betyder at vi ikke alene understøtter de nye teknologier, vi kan desuden blande data fra disse med data fra vores øvrige professionelle delsystem understøttelse. Og ja, HSYCO fungerer ofte som et selvstændigt totalsystem, men HSYCO også samtidigt hente data fra de omtalte cloud løsninger, så begge verdener er integrerede. Nogle eksempler er:

 • LoRa: HSYCO understøtter LoRa og LoRaWAN standarder og producerer endda selv produkter der indgår i LoRa og LoRaWAN netværk. Det betyder at vi kan levere komplette LoRaWAN baserede løsninger, med sensorer,  centralenhed til overvågning og alarmering fra LoRaWAN nettets enheder. Vi kan også levere sensor enheder til allerede etablerede LoRaWAN installationer
 • Sigfox: HSYCO understøtter Sigfox og kan dels benytte eksisterende Sigfox sensorer, men også sensor enheder der er udviklet af HSYCO
 • Philips Hue: HSYCOs integration med Philips Hue gør det muligt at integrere disse enheder i de professionelle miljøer, ved at opretholde en integreret kontrolgrænseflade sammen med interoperabiliteten med andre delsystemer
 • Google Kalender: Ved hjælp af oplysninger modtaget fra Google Kalender, som f.eks. aftaler, herunder tilbagevendende aftaler, kan HSYCO aktivere predefinerede scenarier. Det er også muligt at definere en forsinkelse eller tidsmængden før en aftale for aktivering af et bestemt scenarie
 • Sonos: HSYCO integrerer kontrolfunktionerne i Sonos WiFi-lydsystemet. Dette omfatter valg af lydkilder og spor, tænd eller sluk, volumenkontrol og muliggør også oprettelse af integrerede miljøscenarier. Desuden er det muligt at udnytte HSYCOs tekst-til-tale funktionalitet til at afspille lydmeddelelser fra Sonos højttalere og
 • midlertidigt afbryde den musik, der aktuelt spiller og genoptage lydsporet umiddelbart efter
 • Denon Heos: HSYCO integrerer kontrolfunktionerne i Denon Heos Wi-Fi lydsystem. Det er muligt at kontrollere, om en lydkilde og et valgt spor er tændt eller slukket, lydstyrkeniveauet og vælge kilder og spor, men også til at definere miljøscenarier, der integrerer lys, automatiseringer, sikkerhedssystemer og ethvert delsystem der er integreret med HSYCO
 • Arduino: HSYCO tilbyder gratis biblioteker til integration af Arduino boards
 • IONO: IONO er ​​en I/O grænseflade baseret på Arduino-platformen. Kombineret med HSYCO gør det muligt at oprette sofistikerede automatiseringsløsninger, der er nemme at installere og konfigurere, og som er i stand til at bære selvstændig logik som sikkerhedskopiering, hvis forbindelsen med overvågningsserveren går tabt