ELEMENTER DER INDGÅR

Alarms Manager er et slags avanceret og særdeles fleksibelt CTS/SCADA anlæg. Avanceret fordi systemet er frit programmérbart, hvilket gør tilpasninger nemt tilgængelige. Fleksibelt fordi det er enkelt at tilslutte udstyr der benytter forskellige standarder, idet mange forskellige færdigprogrammerede interfaces blot skal vælges fra en liste og dermed ikke programmeres.

Opbygning

En Alarms Manager løsning består typisk af en kontrolenhed og en række datapunkter (sensorer), evt. kombineret med videoovervågningskameraer. Dataopsamling kan foregå fra udstyr synligt for Alarms Manager, eller "fremmed" udstyr der kommunikerer med Alarms Manager. En samlet løsning kan altså bestå af lokale, såvel som fjernt placerede datapunkter. Datapunkter kan også være relæer/kontakter der kan styres fra Alarms Manager, enten manuelt fra PC/tablet/smartphone, eller automatisk ved præ-indstillede regler.

Alarms Manager kontrolenhed

Alarms Manager kontrolenheden tilsluttes virksomhedens lokalnet. Alarms Manager er altså ikke en cloud løsning. Al data er derfor placeret i virksomhedens eget sikre miljø. Betjening foregår med browser til Alarms Managers web server, der er en integreret del af løsningen. Forbindelsen mellem betjeningsenheder og Alarms Manager kontrolenheden er altid krypteret med SSL, enten via det indbyggede certifikat, eller ved benyttelse af eget certifikat. Adgang til systemet er sikret med 2-trins logon med henholdsvis 5 cifret PIN kode og 14 cifret PUK kode.

Med brugervenlig og touch tilpasset web applikation, gives det totale overblik og enkel betjening af alt tilsluttet udstyr

Alarms Manager kan betjenes med fingrene fra smartphone eller tablet. Alle menuer er tilrettelagt med store fingervenlige knapper

Både hardware og software er en del af løsningen. Du betaler aldrig mere en nødvendigt, idet vi tilpasser hardware kapaciteten til det valgte behov

 

 

 

Sensor kontrol enheder

Alarms Manager giver overblik over enhver type måling, digitale så vel som analoge. Næsten enhver form for tilslutningsmetode kan benyttes, hvis blot de enheder der ønskes tilsluttet følger mest gængse standarder. Alarms Manager understøtter RS232/RS485/USB kabeltilsluttede sensor kontrolenheder, samt både kabel og wifi tilsluttede ethernet enheder. Alarms Manager kan endda modtage data fra udvalgte SMS enheder, og fremvise værdier fra disse sammen med de øvrige tilsluttede sensorer. Mere om det senere.

Muligheden for at kunne kommunikere med SMS enheder, betyder at disse kan indgå på næsten lige fod med øvrige sensorer i Alarms Managers netværk, selvom enhederne ikke fysisk er tilsluttet netværket.

Det betyder at bygninger, maskiner, køretøjer og alt andet der ligger indenfor mobilnettes signal, kan overvåges og kontrolleres uanset geografisk placering

 

 

Eksempler på målinger:

Temperatur

Luftfugtighed

Dugpunkt

CO2 Niveau

Lufttryk

Lufthastighed

Vandlækage

Vandtryk

Væskestand

Lys ja/nej

Lysmængde

Bevægelse

Strøm ja/nej

Strømstyrke

Spænding

Gas

Røg

Åben/lukket

 

Skematisk oversigt over Alarms Manager kontrolenhed:

LÆS VIDERE: ALARMS MANAGER FUNKTIONER