FUNKTIONER - ADMINISTRATION

Grundlæggende administration

Alarms Managers grundlæggende administrationsmodul hedder HSYCO. Her oprettes alle de enheder Alarms Manager skal kommunikere med. Enheder der allerede understøttes, skal blot hentes fra en liste og herefter er det i mange tilfælde kun nødvendigt at angive IP adresser, eller port numre på enhederne. Andre grundlæggende oplysninger som HSYCO's egen IP adresse, henvisning til virksomhedens mail server til udsendelse af email armer osv. angives også i HSYCO. Når grundinstillingerne er foretaget, foregår al fremtidig administration fra Alarms Manager betjeningspanelet.

Alarms Manager administration

Inden Alarms manager tages i brug, er der nogle beslutninger om anvendelsen der skal tages stilling til. Hvis der er tale om en større installation, enten med opsamling af data fra flere lokationer, eller med mange opsamlingssteder generelt, kan en hierarkisk opdeling af hele installationen måske være hensigtsmæssig. Alarms Manager understøtter niveauinddeling af placeringen alle elementer (sensorer, relæer, alarmgrupper, kameraer, brugere, log filer, m.m.). Det betyder f.eks. at en bruger med ansvar for en bygning i Esbjerg, kan vælge kun at se det udstyr og de øvrige brugere der er knyttet til denne lokation. Hvis der er mange tusinde sensorer i en samlet løsning, er det en funktion der er nødvendig.

 Alarm grupper med tilhørende vagtskemaer indstilles, ligesom brugere oprettes. Brugere tilknyttes alarm grupper og der angives hvordan den enkelte bruger skal modtage alarmer. Brugere eller udstyr der kan sende kommandoer med email, SMS , eller Telegram notifikation ind til Alarms Manager indstilles også under brugerindstillingerne.

Understøttede sensorer der er oprettede i HSYCO, vil automatisk være synlige i Alarms Manager. Efterfølgende sættes grænseværdier og andre indstillinger for de enkelte sensorer og relæer.

Kriterier for optagelse af videooverågning instilles for de enkelte kameraer. Optagelse an initieres fra enhver digital sensor, eller relæ der er aktiv i Alarms Manager.

Alarms Manager kan Pinge IP adresser på lokalnettet og internettet. De ønskede IP adresse med kriterier for ping tolerancer m.m. indtastes i Alarms Manager administrationen.

LÆS MERE: ALARMS MANAGER BETJENING