Overskuelighed og betjeningsvenlighed i alt hvad du ser

FUNKTIONER

Takket være sin evne til dataudveksling med et stort antal forskellige delsystemer er HSYCO det perfekte værktøj til at indsamle operationelle data og til at fildele.

Alle data gemmes i HSYCO databasen og sikkerhedskopieres automatisk. De kan eksporteres manuelt eller automatisk til .csv filer eller sendes via JDBC til en relationsdatabase. Data kan specificeres for eksportfunktionen. Data rapportering er fuldstændigt tilpasselig med hensyn til størrelse, baggrund, vinduesammensætning og overførselshyppighed. Alle sider er dynamisk vedligeholdt og kan præsenteres enten på webgrænsefladen eller sendes til en videoskærm. HSYCO grænsefladen til indholdspræsentation kan også indeholde et udvalg af grafiske elementer, videokamerafeeds, delsystem data, billeder og tekst. Alle data præsentationssider i HSYCO kan konfigureres og opdateres online, både lokalt og fra fjernadgang.

GRAFER OG ILLUSTRATIONER 

 

HSYCO DATA LOGGER indeholder mange nyttige værktøjer til data præsentation og analyse:

  • En kortlægningsfunktionalitet med en bred vifte af forskellige farver og grafik. Realtidsdata kan sammenlignes med de tilsvarende lagrede aflæsninger

  • Data indsamlet fra eksterne systemer eller fra internettet kan tilføjes til præsentationssiden

  • Multiplikatorer som f.eks standardomkostninger kan associeres med feltdata, og de beregnede værdier kan kortlægges

  • Alle data lagres i HSYCO databasen i konfigurerbare tidsintervaller

  • Data kan filtreres og eksporteres i .csv format

 
Nogle eksempler:

  • Energiproduktionsdataene fra et solenrgianlæg kan præsenteres sammen med de faktiske soltimer. Disse kan sammenlignes med produktionsdata og solskinstid i samme periode for det foregående år

  • Energiforbrugsdata kan vises sammen med den beregnede forventede pris

  • Temperaturudviklingen på et udpeget rum kan præsenteres sammen med strømforbruget til opvarmnings- eller kølesystemet

  • Driftsdata for et industriautomatiseringsanlæg kan vises sammen med billedet fra et overvågningskamera

 

 

LÆS VIDERE: NYE TEKNOLOGIER OG IoT