HVAD ER ALARMS MANAGER?

Alarms Manager giver dig mulighed for at overvåge og styre alt mulig teknik fra dine foretrukne mobile enheder. Du skal ikke vide noget om teknikken, men blot koncentrere dig om de steder du vil overvåge og de ting du vil styre. Alt det avancerede tager Alarms Manager sig af bag din ryg.

 

 

Du kan benytte Alarms Manager til at overvåge værdier fra sensorer der måler temperatur, fugt, vandlækage, røg, bevægelse oma. 

Du kan få alarmer fra alle sensorer. 

Du kan endda få alarmer fra udstyr som Alarms Manager ikke selv overvåger

Du kan kombinere sensorovervågning med kameraovervågning.

 

Det kan ikke siges for tit: "Alarms Manager er ikke en cloud løsning"

Vores kunder vil ikke have følsomme oplysninger liggende uden for egen virksomhed.

 

Alarms Manager er et produkt der kombinerer overvågning af installerede sensorer, sensorer uden direkte tilslutning, forskellige typer af relæer og kontakter, samt videoovervågning. Alt fra samme brugersnitflade. Område indeling af overvåget udstyr gør, at man selv ved meget omfattende installationer, ikke mister overblikket. Inddel blot udstyret i nøjagtigt de områder der ønskes et samlet overblik over.

Alt udstyr der indgår kan betjenes fra Alarms Manager i den udstrækning udstyret tillader det: Kontakter og relæer kan tændes, slukkes, skrues op og ned, dæmpes, aktiveres og deaktiveres, eller hvad udstyret er kostrueret til.

Alarms Manager kan alarmere når grænseværdier overskrides, når kontakter aktiveres osv. og alarmerne kan udsendes til personer på vagt, eller sendes videre til andet udstyr med en kommando om at udføre en opgave. Både udstyr i samme netværk eller fjernt placeret udstyr helt udenfor tilknytning til Alarms Manager, kan fjernbetjenes på denne måde.

Alarms Manager kan sende og modtage emails, SMS og Telegram messages.

Alarms Manager omfatter også en videoovervågnings del. Kameraer kan enkelt knyttes sammen med diverse sensorer, der dermed vil kunne aktivere optagelser.

Vi benytter ikke apps til betjening, idet vi ønsker at alle brugere kan benytte sin foretrukne PC/tablet/smartphone til betjening, uanset fabrikat

Alarms Manager kan vises og betjenes fra alle moderne web browsere

Der kan på en enkel måde opbygges komplekse strukturer, der efterfølgende kan betjenes af alle, også de der har begrænset eller ingen tekniske kundskaber.

Alarms Manager kan benyttes overalt, i alle brancher og betjenes af alle elektroniske enheder med moderne browser.

Alarms Manager kan i mange tilfælde benyttes sammen med allerede installeret udstyr af andre fabrikater.

Alarms Manager giver besked med email og/eller SMS og/eller Telegram notifikation, ved tilstande der ikke er som du ønsker de skal være. Du kan endda overvåge eller manuelt/automatisk få videooptaget tilstanden.

 

LÆS VIDERE: ALARMS MANAGER ELEMENTER