Overvågning og alarmering - Alternativ til Alarms Manager

 

HSYCO Notification Utility er en løsning i lighed med Alarms Manager til overvågning af sensorkontrolenheder placeret enten i virksomhedens lokalnet, eller tilsluttet via én eller flere forskellige BUS teknologier. I modsætning til Alarms Manager, der integrerer sensorovervågning med videoovervågning og overvågning af IP tilsluttet udtsyr, koncentrerer Notification Utility sig om at alarmere. Som i Alarms Manager sendes alarmer ud til tilmeldte alarm modtagere der hver især er tilknyttet én eller flere alarmgrupper der styres af en kalender.
 
Notification Utility arbejder med alarmer i vilkårligt og brugerdefinerbart antal niveauer. Desuden er der standard oprettet et niveu (Log Only), der ikke sender alarmer, men nøjes med at logge tilstanden. Alle hændelser i alarmtilstand vil blive vist med rød skrift. Alarmer der anderkendes, skifter til skrift sålænge alarmtilstanden stadig er overskrede og forsvinder først fra listen, når tilstanden er normal.
 

 

 
Beskeder Log Database kan gennemses og filtreret for at oprette rapporter, der kan sendes via e-mail i .csv-format.

Kontakt en konsulent for mere information vedrørende Notification Utility