Udnyt al det nye i dit eget lukkede "Internet of Things"

Vi skriver alle steder at HSYCO ikke er Internet of Things. Det er også rigtigt, selvom vi gør mange af de samme ting som IoT løsningerne gør. Det ligger i typisk i begrebet IoT, at data indhentes af en cloud server som som ofte drives af sensorproducenten. Det vil sige at man overlader alle indsamlede data til en anden end ens egen virksomhed. Der findes mange eksempler på cloud IoT løsninger på markedet, hvor man ikke kan gennemskue hvor ens data ender.

HSYCO installeres altid i virksomhedens eget sikre miljø, med fuld kontrol over alle data.

HSYCO understøtter flere af de standarder der benyttes i IoT miljøer. Det gør vi ved at benytte de protokoller som cloud serverne benytter. HSYCO's arkitektur giver mulighed for hurtig og effektiv integration med de nye teknologiske platforme inden for Internet of Things (IoT) og det industrielle Internet of Things (IIoT). I mange tilfælde overtager vi derfor den rolle som både den gateway der sender IoT data ud i skyen, og den rolle som cloud systemet tilbyder. Det betyder at vi ikke alene understøtter de nye teknologier, vi kan desuden blande data fra disse med data fra vores øvrige professionelle delsystem understøttelse. Nogle eksempler er:

  • LoRa: HSYCO understøtter LoRa standarden og producerer endda selv produkter der indgår i LoRa. Det betyder at vi kan levere komplette LoRa baserede løsninger, med sensorer, LoRa gateways og centralenhed til overvågning og alarmering fra LoRa nettets enheder. Vi kan også levere sensor enheder til allerede etablerede LoRa installationer

  • Sigfox: HSYCO understøtter Sigfox og kan dels benytte eksisterende Sigfox sensorer, men også sensor enheder der er udviklet af HSYCO

  • MQTT: HSYCO understøtter MQTT og kan i Alarms Manager håndtere data der inhentes fra MQTT sensorer, eller viderebringe data fra alle andre tilsluttede sensorer til en MQTT server

  • Philips Hue: HSYCOs integration med Philips Hue gør det muligt at integrere disse enheder i de professionelle miljøer, ved at opretholde en integreret kontrolgrænseflade sammen med interoperabiliteten med andre delsystemer

  • Google Kalender: Ved hjælp af oplysninger modtaget fra Google Kalender, som f.eks. aftaler, herunder tilbagevendende aftaler, kan HSYCO aktivere predefinerede scenarier. Det er også muligt at definere en forsinkelse eller tidsmængden før en aftale for aktivering af et bestemt scenarie

  • Sonos: HSYCO integrerer kontrolfunktionerne i Sonos WiFi-lydsystemet. Dette omfatter valg af lydkilder og spor, tænd eller sluk, volumenkontrol og muliggør også oprettelse af integrerede miljøscenarier. Desuden er det muligt at udnytte HSYCOs tekst-til-tale funktionalitet til at afspille lydmeddelelser fra Sonos højttalere og midlertidigt afbryde den musik, der aktuelt spiller og genoptage lydsporet umiddelbart efter

  • Denon Heos: HSYCO integrerer kontrolfunktionerne i Denon Heos Wi-Fi lydsystem. Det er muligt at kontrollere, om en lydkilde og et valgt spor er tændt eller slukket, lydstyrkeniveauet og vælge kilder og spor, men også til at definere miljøscenarier, der integrerer lys, automatiseringer, sikkerhedssystemer og ethvert delsystem der er integreret med HSYCO

  • Arduino: HSYCO tilbyder gratis biblioteker til integration af Arduino boards

  • IONO: IONO er ​​en I/O grænseflade baseret på Arduino-platformen. Kombineret med HSYCO gør det muligt at oprette sofistikerede automatiseringsløsninger, der er nemme at installere og konfigurere, og som er i stand til at bære selvstændig logik som sikkerhedskopiering, hvis forbindelsen med overvågningsserveren går tabt

HSYCO OG VI I TEAM MOBBIS SOM HSYCO's REPRÆSENTANT I SKANDINAVIEN, HOLDER KONSTANT ØJE MED NYE TEKNOLOGIER DER KAN GIVE HSYCO NYTTIGE MULIGHEDER DER KAN BENYTTES PROFESSIONELT. ER DER KUNDER DER EFTERSPØRGER SPECIELLE TILSLUTNINGSMULIGHEDER, SÅ SPØRG OM VI KAN TILFØJE DET TIL HSYCO. DER ER STOR SANDSYNLIGHED FOR AT VI KAN - OG DET ER SIKKERT BILLIGERE END DU TROR.