Sammensæt HSYCO med et kæmpe udvalg af delsystemer

SCENARIER

Et scenarie er en kombination af indstillinger, som f.eks. rumtemperatur, belysning og andre delsystemer der arbejder sammen om at skabe en overordnet oplevelse... en oplevelse der vel at mærke er skræddersyet til brugernes krav. HSYCO eliminerer de besværligheder der er, ved at integrere forskellige delsystemer der kommer med forskelle i standarder eller protokoller, ved at tillade at disse forskellige systemer kan fungere sammen på samme måde som hvis det havde været samme system. 

F.eks. vil en bevægelsessensor fra tyverialarmen kunne tændre lyset via KNX installationen. Eller en enkelt temperatursensor, der ved en overskridelse styrer et helt klimasystem. Det er endda på en enkel måde muligt at lade en enkelt hændelse starte et helt scenarie af aktiviteter, f.eks. låsning af en dør kan automatisk låser alle andre døre, slukker alt lys, skruer ned for varmen osv. Alle funktioner kan gøres afhængige af årstid, eller tidspunkt på døgnet, eller igangsættes i regnvejr, blot for at komme med nogle idéer.

BUS BASEREDE DELSYSTEMER

HSYCO understøtter generelle automatiseringsprotokoller som f.eks. KNX, specialiserede standarder som BACnet og industristandarder som Modbus. En samlet oversigt findes under fanebladet "BROCHURER". HSYCO har den uovertrufne evne at systemet kan arbejde og samarbejde mellem alle de forskellige BUS baserede delsystemer på samme tid i samme installation. Og ikke nok med det. De enkelte målepunkter fra ethvert af de understøttede delsystemer kan vises og betjenes fra ét enkelt skærmbillede der tilsammen giver det samlede overblik af en lokation, eller en hel installation. Integrationen er ikke foretaget af gateways der tilsluttes delsystemerne, men er direkte implementeret i HSYCO systemet.

AUTOMATISERING AF LYS

Udover understøttelse af standarder som KNX, kan HSYCO også styre enkelstående lyskilder og lysgrupper med anvendelse af RGB og DALI lyssystemer. Selv enkle forbrugerløsninger som Philips Hue kan styres og disse kan endda indgå som et delelement i et større system. En enkelt web side på en smartphone, kan sagtens indeholde lysstyringsfunktioner der stammer fra flere forskellige teknologier på samme betjeningsbillede. Andre automatiseringsfunktioner kan enkelt etableres som f.eks. hvis lyset tændes et bestemt sted, startes en kameraoptagelse automatisk i 20 sekunder.

DMX KONTROL

DMX512 er en kommunikationsprotokol til scenografisk lys og specielle lys effekter. Det blivere mere og mere udbredt også til RGB farvekontrol med f.eks. LED lys. HSYCO tilbuder en enkelt brugerfunktion med skydeknapper der hver viser procentfordelingen af hver farve i farvestyringen samt, en skydeknap til samlet at justere lysstyrken af den samlede farveblanding.

HSYCO kan arbejde med flere sideløbende DMX BUS kanaler og styre et stort antal enheder ved at benytte DMX/IP interfaces, eller med en direkte forbindelse til DMX systemet. HSYCO understøtter DMX Merge funktion hvor HSYCO arbejder parallelt med DMX systemet og kan tage over når det er nødvendigt.

 DALI KONTROL

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) er en standard indenfor styring af lyssystemer. HSYCO integrerer med DALI enheder vha. Tridonic controllere, eller gennem standard BUS systemer som f.eks. KNX.

DALI lys kan betjenes sammen med andre lyskilder via samme brugersnitflade og kan kombineres og indbydes blive styret efter ønske.

PHILIPS HUE

Philips Hue er et flerfarvet lyssystem af trådløse pærer der kan fjernbetjenes fra f.eks. smartphones. Understøttelsen af denne standard i HSYCO betyder at disse prisøkonomiske lyskilder, kan integreres med alle de øvrige professionelle systemer der understøttes af HSYCO.

LAD KREATIVITETEN BESTEMME SYSTEMETS OPBYGNING

HSYCOs evne til at koordinere forskellige fabrikaters systemer giver mulighed for at skabe avancerede scenografiske effekter. Forskellige kombinationer af lys, automatisering, HVAC-indstillinger, lyd- og videoenheder, tekst-til-tale og duftkontrol bliver byggestenene for sofistikerede, innovative og fuldt tilpassede effekter i både bolig- og virksomhedsmiljøer. Scenarier kan aktiveres eller modificeres manuelt efterfulgt af en tidsbestemt sekvens, eller ved detektering af en hændelse, lokalt eller fra en fjerntliggende lokation. Det store udbud af delsystemer der understøttes af HSYCO, giver brugerne mulighed for at identificere de mest hensigtsmæssige løsninger, både i situationer hvor budgettet er stramt og til mere sofistikerede kontruktioner.

TEMPERATUR KONTROL

HSYCO sørger for kontrol og overvågning af HVAC-enheder. Det store antal og forskellige systemer, der understøttes, gør det muligt for designere, arkitekter og ingeniører at vælge og implementere den mest hensigtsmæssige løsning for hvert projekt, med den ekstra fordel, at man kan udnytte systemets interoperabilitet og koordineringsevne for at opnå større effektivitet, pålidelighed og komfort. HSYCO er kontrueret til at optimere brugen af ​​hver enhed for at øge komforten, samtidig med at driftsomkostningerne for hele HVAC-systemet reduceres. HSYCO bliver derfor et nøglehåndteringsværktøj til enhver bygningsansvarlig.
 

HSYCO er i stand til at kontrollere den generelle tidsplan for driften af ​​hele varme- og kølesystemet og enhver undtagelse der måtte kræves. Om nødvendigt kan konfigurationsindstillingerne for hver temperaturzone ændres både lokalt eller eksternt. Driftsparametrene og temperatur, luftfugtighed og CO2-værdier kan præsenteres grafisk, både lokalt og fra fjernadgang, på en enkel og intuitiv måde. Dataene kan bruges til at starte yderligere aktiviteter eller til at skabe scenarier, der forenkler betjeningen og følger energibesparende strategier. Endelig kan alle lagrede data eksporteres i .csv format til yderligere analyse, hvilket er afgørende ved ønske om reduktionen af ​​energiforbruget, samt for kontrol af de samlede energiomkostninger. HSYCO integrerer VRF / VRV temperaturstyringssystemer fra førende producenter og førende teknologier til temperaturregulering og aircondition. BACnet-protokollen, som er en etableret og udbredt standard til styring af HVAC-systemer, understøttes også. Infrarød kontrol kan bruges til at styre klimaanlæg i små installationer.
 

Generelt vil installationen af ​​et system som HSYCO føre til en mere effektiv anvendelse af en bygnings energiressourcer. Dette gælder selv simple opgaver som f.eks. styring af ​​forskellige varmezoner, lukningen af skodder når man forlader bygningen, eller automatisk styring af persienner og markiser i løbet af sommeren, små ting der tilsammen kan generere betydelige og målbare reduktioner i energiforbruget. HSYCO udfører og implementerer disse funktioner på en simpel måde, men gør det også muligt at definere mere sofistikerede kontrol- og styringslogik.

        

LUFTKVALITETSSTYRING

Ved konstant at forbedre isolering af bygninger, medfører moderne konstruktionsteknikker et stigende krav til konstant luftkvalitetskontrol af indendørsmiljøet. HSYCO tillader integreret styring af de forskellige komponenter i HVAC-systemerne for at sikre optimal miljøkomfort, samtidig med at effektive driftsforhold opretholdes. HSYCO integrerer et stort udvalg af temperatur-, fugtigheds- og CO2-prober, udover specialiserede gasfølere. På den måde kan designerne vælge den mest hensigtsmæssige løsning til de specifikke krav i hvert unikt miljø. HSYCO kan også programmeres til at sende alarmmeddelelser, når driftsparametrene eller sensorernes aflæsninger er uden for deres forudindstillede intervaller. Alle temperaturværdier samt de samlede miljødata kan præsenteres i grafisk form og data kan eksporteres som standard datafiler, til brug for viderebehandling.  

TIDSSTYRING OG ALARMERING

HSYCO er velegnet til applikationer der benytter avanceret tidsstyring. HSYCO tilbyder en meget enkel brugergrænseflade til alarmer og timere til f.eks. vandingsanlæg eller til at tænde eller slukke for elektriske apparater. Hver alarm og timer status vises på en fælles oversigtsside. hvorfra det muligt at enten aktivere eller deaktivere individuelle alarmer og timere samt udarbejde ugentlige, periodiske eller årlige planer. Opsætningen af ​​timere kan desuden omfatte aktivering af scenarier. Når et bestemt alarm slukker, er det muligt at tænde lys, afspille musik fra højttalere, deaktivere indbrudssystemet, åbne skodder, ændre varme- og køleindstillingerne og aktivere valgte elektriske apparater.
 
HSYCO er i stand til direkte at kontrollere vandingssystemer, uden at der er behov for ekstern styreenhed. Varigheden og hyppigheden af ​​vandingscyklusserne er angivet i en generel kalender og gentages automatisk på et årligt grundlag. Denne kalender kan ikke desto mindre stadig ændres. Oplysninger, der er relevante for styringen af ​​vandingssystemet, som f.eks. Lokale vejrforhold, herunder regn- og vindforhold, kan downloades direkte fra en vejrstation på internettet eller fra andre side på internettet med vejrudsigter og eliminerer derfor installations- og vedligeholdelsesomkostningerne for regensensorer. HSYCO kan også styre brugen af ​​forskellige vandkilder, der skifter mellem brug af ​​brønde eller cisterner afhængigt af vandstanden eller i henhold til en foruddefineret tidsplan.

    

PLANSTYRING

  

HSYCO indeholder sofistikeret planlægningsfunktionalitet til professionelle og komplekse installationer. Konfigurationen og styringen af alle planskemaer sker via en klar og enkel webside. Årlige eller sæsonbestemte kalendere kan defineres. En liste over undtagelser kan oprettes uden at skulle ændre den generelle opsætning af systemet. Det er muligt at tildele forskellige prioritetsgrader til hver kalender. Aktiveringen af hvert planskema kan knyttes til forekomsten af en speciel begivenhed i filsystemerne. For eksempel kan det være at undlade at slukke lyset, hvis der opdages en tilstedeværelse. Når en planlagt funktionalitet ikke kan aktiveres, kan HSYCO konfigureres til at sende en advarselsmeddelelse via e-mail, SMS  eller Telegram notifikation sammen med en stemmemeddelelse via højttalereer  der er tilsluttet overvågningskameraerne og via VoIP-telefonerne. Hvert planskema kan fungere i en positiv logik (aktivering), negativ logik (deaktivering) eller med bestemte intervaller.

FORBRUGSMÅLING OG BESPARELSER

Styring af  energiressourcer i bygninger er et stigende krav og bliver i fremtiden obligatorisk til overholdelse af miljøbestemmelserne. Takket være dets fleksibilitet og den høje grad af integration af delsystemerne er HSYCO det ideelle redskab til at give et komplet oversigt over alle energiforbrugsdata i en bygning. Faktisk er HSYCO ikke kun i stand til at interface til et stort udvalg af sensorer af forskellige typer og priser, HSYCO kan også kommunikere direkte med mange sensorkontrolenheder og her hente oplysninger om energiforbruget.
 

HSYCO viser energiforbrug og brugsdata i simple grafiske layouts. For eksempel kan en en enkelt webside vise elforbrug og den samlede tid for tændt lys i hvert område af bygningen. Realtidsdata sammenlignes med data fra den foregående time, dag, måned eller år for at give et klart billede af mønstret af energiforbrug over tid. Alle aflæsninger er repræsenteret både med tal og grafisk og kan eksporteres til datafiler for at blive yderligere analyseret. Forbrugsdata værdier kan bruges til at skabe scenarier til at spare energi. Dette kan f.eks. være at regulere lysstyrken på baggrund af udendørs lyset, kun at tænde udvalgte lysgrupper og sætte det laveste niveu på lysdæmpere, når de forudgående forbrugsgrænser overskrises.

HSYCO understøtter fuldt ud Modbus TCP Client / Server og Modbus RTU protokollerne. På grund af dette kan HSYCO fungere som et kraftfuldt og fleksibelt værktøj til grænsefladen mellem PLC-baserede systemer, specialiserede sensorer og maskinkontrolgrænseflader. Alle HSYCO systemer kan konfigureres på en hierarkisk måde. Det er derfor muligt at udnytte små lokale servere til perifere steder eller uovervågede faciliteter for at indsamle og huske sensorværdier og sende dem til en central server.

Endelig muliggør planlægningsfunktionaliteten indlejret i HSYCO en meget ny kontrol af driftsparametrene og driftstiderne for alle systemer, der kræver energi i en bygning, og optimerer derfor de samlede driftsomkostninger.

VIDEOOVERVÅGNING

 

HSYCO understøttere en række fabrikater af moderne netværksbaserede digitale videokameraer til at levere levende og optagede billeder, fra kameraer der er installeret i en bygning. Alle nøglefunktionerne i et komplet videoovervågningssystem er allerede i HSYCO. Dette suppleret med de ekstra fordele og fleksibilitet der er i et fuldt integreret system. Den HSYCO baserede brugergrænseflade giver nem og øjeblikkelig adgang til både levende og optagede optagelser. Interfacet er meget konfigurerbart, meget effektivt og nemt at bruge fra enhver enhed, der kører en webbrowser, såsom pc'er, smartphones, tablets, iPhone, iPod touch og iPad. Video streaming er optimeret til høj ydeevne, selvom de er tilsluttet via et mobilnetværk.
 

Videooptagelser kan udløses af kameraopdagede bevægelseshændelser såvel som ved en hvilken som helst anden hændelse i de tilsluttede delsystemer, herunder tyverisikring, brand / gasdetektering og adgangskontrolsystemer eller dørlåse. Optagelser gemmes i en logfil, der er arrangeret kronologisk, hvor de let kan gennemses ved hjælp af en pull down-liste på videoovervågningssiden. HSYCO kan automatisk sende emails med live eller optagede videosekvenser. HSYCO understøtter PTZ videokameraer (dvs. med Pan - Tilt - Zoom funktionalitet). Styringen af ​​orientering, zoom og fokus kan udføres smidigt ved at klikke på predefinerede områder inden for kameraets billede. PTZ-kameraer forudindstillede stillinger kan også styres. Forskellige kombinationer af videokameraer, også selvom de er installeret på flere steder, kan vises ii samme matrix sider (grids). HSYCO kan også vise kameraets billeder på Snom VoIP-telefonens displays. For at overholde reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger kan HSYCO konfigureres til automatisk at slette alle indspillede videoer efter en forudbestemt tid, hvilket kan være forskellig for hvert kamera.
 

Optagelsesfunktionen kan deaktiveres for et eller flere videokameraer. Brugere kan få adgang til kameraernes billeder i henhold til deres specifikke profil, f.eks.: Adgang kan helt eller delvist begrænses. Takket være funktionen til tekst-til-tale kan HSYCO rute information og alarmmeddelelser gennem kameraets mikrofoner. Disse funktioner øger sikkerhed og komfort, mens de er lette at bruge, så selv handicappede eller ældre enkeltpersoner opnår større selvstændighed. Endelig kan HSYCO integreres med videoanalyseprogrammerne indlejret i nogle IP-kameraer. Dette gør det muligt at udnytte de samme kameraer, der benyttes til overvågning, til at også tjene andre funktioner som persontæller, nummerpladelæsning mv.

 

LÆS VIDERE: OVERVÅGNING OG SIKRING